Levering vanuit Middelharnis en Zuidland

Privacyverklaring

Wij geven om uw privacy! Wij verwerken daarom alleen de gegevens die wij nodig hebben voor de verwerking en de verbetering van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en stellen deze gegevens nooit ter beschikking aan derden voor commerciele doeleinden.

Voor onze webshop hebben wij gekozen voor de betaling via Mollie. Mollie verwerkt uw NAW- en betaalgegevens in haar administratie. Mollie bewaart deze gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaand.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Via onze website worden cookies geplaatst voor Google. Wij gebruiken deze gegevens om inzicht te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis hiervan kunnen wij onze website en onze dienstverlening blijven verbeteren.


Privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om ons te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd in 2022.

Contactgegevens:
van Zanten Zand & Grindhandel B.V.
Huygens 8
3241 LR Middelharnis
0187 – 485 766

KVK 58321691

van Zanten Zandhandel Zuidland B.V.
Krommedijk 13a
3214 LH Zuidland
0181 452 735

KVK 24171505

Peter-Pieter

Afhalen en leveren

Zowel afhalen als levering op afspraak is mogelijk. Voor afhalen bepalen wij met behulp van onze weegbrug het ledig en vol gewicht van uw aanhanger of kipper. Wij leveren de producten losgestort of in BigBags van 1 kuub. Neem voor informatie over voorraad of levering op afspraak contact op voor de mogelijkheden en planning.

Logo Zandhandel Zuidland

Krommedijk 13A
3214 LH Zuidland
0181 452 735

Edison 28
3241 LS Middelharnis
0187 485 766

Volg ons

Zandhandel Zuidland is sinds 2021 onderdeel van M. Van Zanten | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden